4 redenen waarom bedrijven Zebra BI gebruiken

#1 Zebra BI-visuals helpt je diepere inzichten te ontdekken

Omdat de standaard visualisatiemogelijkheden van Power BI vrij beperkt zijn, is het vaak moeilijk (en soms zelfs onmogelijk!) om complexe bedrijfsgegevens te visualiseren op een manier die eindgebruikers zouden begrijpen. Zebra BI-visuals zijn gebouwd om rapporten en dashboards begrijpelijk en bruikbaar te maken. Onze visuals laten niet alleen zien hoe iets goed of slecht is, maar ze vertellen je precies wat er aan de hand is. Dus als je echte inzichten hoopt te ontdekken, heb je Zebra BI-visuals nodig.

 

#2 Gebouwd voor snellere rapportage

Rapporten en dashboards maken in Power BI kost tijd. Soms duurt het uren, soms dagen of zelfs weken. Dit alles om een zeer complex model te bouwen dat onmogelijk te onderhouden is (een pluim voor alle mensen die rapporten bijhouden die andere mensen hebben gebouwd). Met Zebra BI-visuals kun je gemakkelijk 10x sneller zijn, omdat onze visuals automatisch veel bedrijfscategorieën berekenen, zoals jaar-op-jaar variantie in Plan of Forecast.

Voor een gebruiker betekent dit dat u een uiterst eenvoudig gegevensmodel kunt hebben en Zebra BI visual gaat dat niet alleen visualiseren, maar ook uw gegevens berekenen en visualiseren. Met onze visuals kunt u uw model daarom vereenvoudigen, de tijd die nodig is voor het maken van rapporten verkorten en rapporten op de lange termijn flexibeler en gemakkelijker te onderhouden maken.

 

#3 Uw rapporten en dashboards blijven altijd consistent

Zebra BI ondersteunt IBCS-rapportagestandaarden en aangepaste thema’s. We willen dat u zich concentreert op het interpreteren van uw gegevens, zich geen zorgen hoeft te maken over het uiterlijk van rapporten, terwijl u gekke dingen doet om het ontwerp in Power BI te corrigeren. Zelfs als uw bedrijf duizenden mensen in dienst heeft die met Power BI werken, kunt u er nu voor zorgen dat ongeacht wie het bouwt, elk rapport een consistent ontwerp heeft, waardoor het gemakkelijker te begrijpen is.

 

#4 Gebruikerservaring ontworpen voor bedrijfsanalisten

We bouwen al meer dan twee decennia financiële en verkoopdashboards, dus we begrijpen alle details erachter. Het is het enige waar we elke dag aan denken. Dus als het Power BI-team werkt aan het bouwen van een beter platform, dan ligt onze belangrijkste focus op datavisualisatie en miljoenen manieren om het beter te maken.

Zo heeft Power BI onlangs ‘visuele personalisatie’ geïntroduceerd waarmee u een visual kunt kiezen, maar niet per se de juiste! Aan de andere kant laat Zebra BI je precies zien welke visuals het beste passen bij jouw specifieke dataset. We kunnen doorgaan over functies zoals het reactievermogen van visuals, kolomsortering en vele andere, maar u begrijpt het punt: het is de gebruikerservaring die mensen zo blij maakt met Zebra BI-visuals.

Datastrategie opzetten in 10 stappen

1.  Definieer de bedrijfsstrategie

Zorg dat missie, visie, strategie helder zijn. Leg je langetermijnambities vast in een plan dat in lijn ligt met de bedrijfsdoelstellingen, capaciteit en data. Data-oplossingen moeten bijdragen aan de doelen van de organisatie. Daarom heb je eerst een bedrijfsstrategie nodig voordat je een goede datastrategie kunt opstellen. Brainstorm over de klanten, ideale producten, marktsegmenten, distributie, manier van contact, inrichting van jouw organisatie om de toekomst goed aan te kunnen. Zijn er wellicht betere manieren om business te genereren, klanten te bedienen of heb je wellicht een andere bedrijfsmodel nodig? Krijg dit scherp en handel er naar, want dat is cruciaal voor succes met data.

2. Verbind organisatiedoelstellingen

Verbind korte termijndoelen aan langetermijnambities. Elke doelstelling stel je op vanuit de strategie. Zo voorkom tijdverlies door inspanningen die er niet aan bijdragen. Het verzamelen, bewerken en analyseren van data zijn geen doelen op zich. Data krijgt pas waarde als die te relateren is aan de doelstellingen. De vragen die je beantwoordt zijn dus:

 • Wat wil je organisatie bereiken?
 • Wat zijn de lange en korte termijndoelen?
 • Welke data (detail en geaggregeerd: persoon/functie/proces/afdeling en in samenhang) zijn hiervoor cruciaal?

Voorbeeld
Een organisatie heeft als langetermijndoelstelling: uitgroeien tot de grootste dienstverlener in een bepaalde branche. De kortetermijndoelstellingen die hieraan ondersteunen:

 • vergroten van de omzet;
 • uitbreiden van het bestaande klantenbestand.

3. Leg datadoelstellingen vast

Leg vast welke data je nodig hebt om de doelen uit stap 2 te bereiken. Heb je de organisatiedoelstellingen scherp, dan vertaal je die naar datadoelstellingen. Hierin definieer je wat het doel is op het gebied van data. Zorg dat er een duidelijke link is met de organisatiedoelstellingen. Richt je op strategische keuzes en langetermijndoelen. Let op: een gedragsverandering is hierbij noodzakelijk.

Is de doelstelling om uit te groeien tot de grootste dienstverlener in een bepaalde branche, dan kan je denken aan de volgende datadoelstellingen:

 • Het meest complete beeld creëren van de doelgroep en het klantenbestand;
 • de volledige customer journey in kaart brengen;
 • (real-time) Inzicht in de acquisitie.

Communicatie vanuit, support van en voorbeeldgedrag door het topmanagement is cruciaal. Daarnaast is de juiste conversatie over de context van de organisatie belangrijk. De toenemende invloed van data, de bijdrage aan de samenleving en het werken met datatoepassingen (mobile, apps, selfservice) zijn relevant bij het onderzoeken van de toekomst.

4. Combineer en verken datawensen en -eisen

Zijn de datadoelstellingen bekend, dan leg je vast waar deze data vandaan moet komen en hoe je deze gaat verzamelen. Denk na over welke data specifiek voor jouw bedrijf interessant is. Dit is een uiterst belangrijke stap in de vervaardiging van je datastrategie.

Tip:
Visualiseer de huidige en toekomstige databronnen van de bedrijfsstrategie. Zo krijg je overzicht. Uit onze ervaring blijkt dat je dit het beste kan doen via samenwerking. Daarbij zijn zowel de experts op het gebied van data, business experts en managers van de organisatie betrokken.

De uitkomst van deze mapping is een lijst met mogelijkheden voor het gebruik van data, de manier waarop ze waarde toevoegen en om welke waarde het gaat.

Ga uit van de gewenste situatie en formuleer je antwoord aan de hand van onderstaande vragen:

 • Welke data moeten beschikbaar zijn om de doelstellingen (data- en organisatiedoelstellingen) te behalen?
 • Zijn er bepaalde metrieken en dimensies die belangrijk zijn voor je branche en/of bedrijf?
 • In welke data zit echte meerwaarde voor jouw organisatie? Of voor jullie klanten?
 • Zit er in bepaalde data extra commerciële waarde?

Privacywetgeving

Staan je belangrijkste datawensen op papier (ga uit van de 20/80 regel), dan is het noodzakelijk om ook nog de (non-functional) data-eisen vast te leggen. Hier leg je vast waar de data aan moet voldoen. Denk aan de cookie- en privacywetgeving GDPR (Nederlands: AVG). Heb je het antwoord op deze vragen, dan vul je de lijst aan met data die je wilt hebben.

5. Maak een Minimal Viable Product

Maak een minimal viable product (MVP). Bewijs daarmee de waarde; van de keuze tot en met de uitvoering. Werk kort cyclisch, met meerdere iteraties, om zo snel mogelijk te leren en écht verbeteren als doel. Pas als de waarde gelijk is aan de beoogde toegevoegde waarde kan je verder implementeren/industrialiseren.

6. Inventariseer huidige en toekomstige databronnen

In deze stap inventariseer je de databronnen die momenteel al aanwezig zijn. Onze ervaring leert dat het aantal databronnen vaak meer is dan gedacht.

Ga na waar de data vandaan komt (uit welke processen/afdelingen/bronnen/productowner). Noteer wie de eigenaar(s) zijn van de datakwaliteit en -inhoud en in welke vorm je de data opslaat. Maak ook inzichtelijk wie toegang heeft tot de data (ontsluiten, bewerken, administratie van gebruik)

 • Welke relevante data verzamelt jouw bedrijf al?
 • Welke data heb je al eerder verzameld?
 • Waar en hoe lang sla je al die data op?
 • Wie heeft toegang tot welke data?
 • Waar is welke data opgeslagen: in de cloud, op laptops; op papier, op lokale servers?

Toegevoegde waarde bepalenBeoordeel de data op noodzaak, toegankelijkheid, kwantiteit en kwaliteit. Dat is de basis om de (potentiële) toegevoegde waarde van de databronnen te bepalen. De kwaliteit en consistentie van de data beïnvloeden de kwaliteit en consistentie van de analyses en conclusies die je op basis van deze data trekt. Deel de bevindingen van deze stap binnen je organisatie.

7. Databewerking

Veel data die je verzamelt, vereisen bepaalde verwerkingen. Zowel voor als na opslag. Voor opslag wil je data wellicht filteren, anonimiseren, uitbreiden of combineren met een andere set. Na de initiële opslag wil je data misschien wel aggregeren voor bijvoorbeeld monitoring, dashboarding en reporting. Geaggregeerde data sla je altijd apart op.

Tip: maak de hele keten van dataverwerking inzichtelijk waarbij je data heen weer gaan tussen verwerking en opslag. Leg in dit onderdeel vast welke data welke bewerking ondergaat, wie of wat hiervoor verantwoordelijk is en hoe dit gebeurt. Hiermee leg je je keten van dataverwerking vast.

8. Definieer data-opslag en veiligheid

Definieer waar, hoe en hoelang je data gaat opslaan. De keuze van data-opslag is afhankelijk van de gevoeligheid van de data, frequentie van raadpleging,  wie (en waar vandaan) deze data raadpleegt. De keuze voor een bepaalde opslaglocatie kan impact hebben op het eigenaarschap. De termijn van data-opslag is relevant voor bijvoorbeeld predictive analytics en machine learning.

9. Leg datarelaties vast

In stap 6 heb je de verschillende bronnen van herkomst vastgelegd. Bij veel bedrijven komt data vanuit verschillende bronnen in zogenaamde silo’s terecht. Dat is een groot probleem omdat juist de relatie tussen verschillende databronnen belangrijk is. Daar schuilt vaak veel meerwaarde in.

Als stelregel geldt: Hoe rijker de data, hoe nuttiger deze zijn. Koppel je bijvoorbeeld CRM-data aan je Google Analytics (web)data, dan krijg je direct veel meer inzicht in de gehele customer journey. Hierdoor weet je makkelijk wie je waardevolle klanten zijn en kan je op zoek naar nog meer waardevolle klanten. Leg daarom vast welke relaties er bestaan tussen je datasets en hoe deze te combineren zijn.

10. Leg context data-analyse vast

Als laatste stap leg je de context van de data-analyse vast. Maak inzichtelijk wie hieraan werkt en volgens welke spelregels. Dat kan aan de hand van onderstaande vragenlijst:

 • Is het toegestaan bepaalde data wel of niet te gebruiken?
 • Mag je data delen in vastlegging en rapportage?
 • Hoe garandeer je reproductie van analyse?
 • Mag je originele data aanpassen tijdens de analyse?
 • Wat is de kwaliteit/betrouwbaarheid van de data.
 • Zijn alle verzamelde data even betrouwbaar? En hoe ga je hiermee om?
  Google Analytics data zijn in de regel minder betrouwbaar (want minder volledig) dan bijvoorbeeld data van je eigen kassa-systeem of CRM.
 • Leg ook vast welke data-tools en -middelen er beschikbaar zijn.

Advies nodig voor jouw organisatie?

Het gebruik van data kan veel toegevoegde waarde opleveren. Realiseer je wel dat de transitie naar datagedreven werken grote impact heeft op de processen, cultuur en ict-omgevingen binnen je organisatie. Daarom is het belangrijk om vooraf een goede analyse te maken van alle aspecten die hierin rol spelen. Zaken als security, privacy, datakwaliteit en organisatorische competenties zijn belangrijke onderdelen van je datastrategie.

Een goede datastrategie bestaat uit:

 • Een hands-on document waarin je data-ambities helder zijn geformuleerd. Het bevat een geprognotiseerde waarde/besparing vanuit je bedrijfsvoering. De datastrategie is een onderdeel van, in lijn met en ondersteunend aan je bedrijfsdoelstellingen.
 • Inzicht in de bestaande en benodigde databronnen, in de huidige versus gewenste datakwaliteit, de gebruiks- en toepassingsregels.
 • Een plan van aanpak met een roadmap voor concrete projecten en tijdslijnen, met implementatie/communicatie voor de data-verandering in je organisatie. Let op: een gedragsverandering is hierbij noodzakelijk voor iedereen binnen de organisatie. ‘Ja’ zeggen tegen datagedreven denken en doen betekent ‘nee’ zeggen tegen iets anders.

Houvast voor effectief gebruik van data

Beginnen en leren is de beste manier om als organisatie te ontwikkelen en te groeien. Het stappenplan uit deze nieuwsbrief geeft je handvatten om een plan en werkwijze voor je organisatie te bedenken. Met je geformuleerde datastrategie voor jouw bedrijf heb je samenhang in de doelstellingen met het gebruik en spelregels van data. De datastrategie biedt houvast voor effectief gebruik van data en goede dialoog over jullie uniforme stuurinformatie (realtime en misschien zelfs voorspellend). En een goede balans tussen data-strategie-mens zorgt voor een versnelling van bedrijfsresultaten.

Excel eruit Kennissessie

excel eruit

Het doel van Business Intelligence is om sneller en beter te kunnen sturen op basis van feiten, over alle silo’s heen. Een enorme potentiële waarde, waarvan nog veel potentieel onbenut blijft.
Onder andere door de verkeerde inzet van Excel en het achterblijven van NO/LOW-CODE.

Daarom vrijdag 22.04.22 van 9.00-11.00u een kennis sessie: Excel eruit! LOW/NO-CODE ER IN!

>> SCHRIJF JE HIER IN <<<

Excel is 35 jaar oud is en in 95% van de gevallen staan er een fouten in (KPMG). Zeker niet in alle gevallen fout, maar wel met een risico!

Werk je met meerdere mensen in een complexer proces met Excel? Dan is al snel een NO/LOW-CODE oplossing beter dan Excel. Zo gaan wij dieper in op Power Apps & Power Automate in de BI-keten als kans om jouw waarde te vergoten voor de organisatie.

Inhoud kennissessie:

 • Case Excel Versus NO/LOW-CODE toepassingen
 • Model Wanneer Excel / NO-CODE / LOW-CODE / PRO CODE ?
 • Break out Pas het zelf toe in een groep samen met nieuwe professionals
 • Take away Acties om meer waarde toe te voegen

>> SCHRIJF JE HIER IN <<< 

*Let op: de kennissessie focust zich op Data / BI Professionals